Referensi Untuk Perbandingan Agama

referensee

Cahaya, on February 18, 2011 at 3:31 pm said:

Wahai Sahabatku yg mencintai Allah dan makhluq-Nya, tetaplah SEMANGAT

*

***

*****

dengan nama Allah, Mahapemurah-pengasih, Mahapenyayang,

assalaamu ‘alaikum, wa rahmatullah, wa barakaatuhu =

(keselamatan-kedamaian padamu, dan kasihsyg Allah, dan berkah2-Nya)

*****

***

*

SEBAB QUR’AN DISEBUT MUKJIZAT TERBESAR & SEPANJANG MASA

Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah diberi gelar AL-AMIN, yang artinya terpercaya, tiada pernah berdusta / bohong.

Dan yang memberi gelar ini adalah pemuka & bangsawan yaitu Abu Jahal, paman Rasulullah Muhammad SAW sendiri.

Gelar Al-Amin ini pun di akui oleh seluruh masyarakat bahwa memang Muhammad (sebelum menjadi Rasulullah SAW) sedari kecil tidak pernah berdusta sedikit pun.

Rasulullah Muhammad SAW pun banyak mempunyai mukjizat nyata dengan izin ALLAH.

Mukjizat ini terjadi baik selama Rasulullah Muhammad SAW masih dalam kandungan, saat kelahiran, semasa masih kecil, semasa belum jadi Rasulullah dan setelah menjadi Rasulullah SAW.

Adapun setelah menjadi Rasulullah SAW, beberapa mukjizat dari 300-an lebih kisah Mukjizat yaitu:

 • Mengerti bahasa binatang seperti Nabi Sulaiman
 • Memerintah bumi & pohon seperti Nabi Musa
 • Diberi mukjizat seperti Nabi Ibrahim
 • Anak yang meninggal bangkit hidup kembali
 • Menyembuhkan orang buta sejak lahir
 • Menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir
 • Menyembuhkan orang cacat sejak lahir
 • Mengetahui isi hati disekitarnya
 • Memberi makan beribu orang dengan sedikit makanan
 • Memberi minum beribu orang dengan setetes air
 • Mengeluarkan air ditengah padang gurun
 • Mengeluarkan air dari sela jari untuk wudhu puluhan ribu orang
 • Menyembuhkan putri raja yang cacat tanpa tangan & kaki
 • Membelah bulan menjadi 2 bagian
 • Dan ini telah dibuktikan oleh para astronot yang menghabiskan dana ratusan juta dollar Amiriki
 • Dengan izin Allah,
 • Mengetahui apa yang telah terjadi
 • Mengetahui apa yang sedang terjadi
 • Mengetahui apa yang akan terjadi
 • (Tentu saja hanya hal2 tertentu)
 • Melihat yang dibelakang punggungnya seperti dari depan
 • Orang bergetar tak mampu membunuh
 • Bumi memakan orang yang hendak membunuh beliau
 • Musuh tak dapat melihat beliau
 • Menidurkan puluhan orang

kadang ada yang tak belum tau mukjizat ini karena ia belum pernah membaca hadist shahih bukhori & Shahih Muslim ataupun Shahih Ahmad yang “LENGKAP” bukan ringkasan hadis.

Untuk sekedar reference, silahkan lihat klik disini:

http://id.wikipedia.org/wiki/Mukjizat_Muhammad

Ada orang berkata jika website tak dapat digunakan sebagai reference untuk sebuah karya tulis ilmiah, itu ialah benar, tapi bagaimana saya menunjukan kitab Hadits original setebal itu & sebanyak 7-9 jilid tebal sedangkan kita terpisah diseberang samudra & pulau-pulau?

Tentu cara yang mudah ialah saya tunjukkan website address sebagai reference, jika ingin yakin, maka harus lihat kitab hadist yang lengkap & bukan cuma ringkasan.

Abu Bakar RA bertanya: Ya Rasulullah, adakah zaman dimana muslim kemudian memiliki iman yang lebih dibanding kami?

Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk percaya padaku sedangkan wahyu masih turun & aku masih berada ditengah-tengah kalian sementara kalian semua menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadaku? Tetapi di akhir zaman, ada segolongan ummatku yang mereka sama sekali tidak pernah melihatku, mereka tak pernah hidup disampingku dan mereka hanya mendengar cerita tentangku tapi mereka percaya kepadaku, merindukanku, mencintai Allah, mencintaiku, beriman pada Allah dan beriman pada kerasulanku! Iman merekalah yang lebih utama dibanding kalian semua!”.

Padahal mukjizat dalam website di atas cuma sedikit saja dari Hadist Shohih Bukhori & Shahih Muslim yang sebenarnya. Jumlahnya cukup banyak mencapai sekitar lebih dari 300 kisah mukjizat lainnya

Tapi…

Semua itu telah beralu…

Semua itu tinggal cerita saja…

Semua itu hanya dapat kita dengar saja..

Semua itu tidak dapat kita lihat sendiri…

Akan tetapi…Qur’an…

Sebuah buku yang banyak mengandung keajaiban ayat yang baru dapat dibuktikan secara nyata oleh ilmu pengetahuan dan bahkan alat modern tercanggih abad terakhir, telah dinyatakan Qur’an 1400 Tahun yang lalu…

Qur’an…

Ialah mukjizat sepanjang masa…

Di masa sastra, diakui Qur’an ialah sastra terindah..

Keindahan bahasa & hikmah di dalamnya sangat tajam..

Di masa keajaiban, Qur’an ialah keajaiban dari keajaiban

Dari segi matematika, Qur’an ialah keajaiban matematika

Di segi Kimia, Qur’an telah mendahului

Di segi Astronomi, banyak ayat belum dibuktikan teknologi

Di masa perang dunia 2,Qur’an telah menulisrumus nuklir

Di masa Ilmu pengetahuan, tak satupun dari ayat Qur’an yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, malah ayat Qur’an menyatakannya secara rinci

Bahasa Arab ialah bahasa paling sulit di dunia, karena 1 kata mempunyai banyak arti, bahkan dalam 1 kata gender dapat berarti pria pada salah satu suku arab, tapi dapat pula bermakna wanita pada suku lain.

Tak seperti kitab lain yang telah kehilangan bahasa aslinya, Naskah tertua dari Alkitab Kristen Perjanjian Baru ialah dalam bahasa Greece / Yunani, padahal Nabi Isa a.s. menggunakan bahasa Ibrani.

Bahasa tersulit ke 2 ialah bahasa China.

Telah terbukti, tak satupun dari ayat Qur’an yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan ayat Qur’an menyatakannya secara rinci…

BAHKAN, MASIH BANYAK AYAT QUR’AN YANG BELUM DAPAT DI BUKTIKAN OLEH PENEMUAN TEKHNOLOGI MODERN.

Semua ini masih dapat kita lihat di hadapan kita sendiri…

Sebagai Mukjizat yang tetap hidup SELAMANYA…

Sebuah Kitab yang mengaku dari ALLAH, harus berani dihadapkan dengan segala macam permasalahan, segala zaman, segala segi, segala sisi, dari sudut manapun & harus sepanjang zaman.

Qs.41 Fushshilat:42. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Tidak ada kebatilan dimasa lalu maupun masa kemudian, tidak dari sisi manapun!

Dari segi Sastra, matematika, astronomi, psikology, sains, tata negara, muamalat, ekonomi, Kode-kode angka, jumlah surah, jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf, biologi, astronomi, fisika, kimia, geologi, geografi, segala ilmu, segala abad, sejak penciptaan alam semesta, masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga masa kiamat & kehidupan setelah kiamat sekalipun.

Dan zaman ini ialah zaman ilmu pengetahuan, apakah Qur’an & Alkitab Kristen dapat mengikuti perkembangan zaman???

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. 4 An-Nisaa’:82)

Itulah sebabnya banyak muslim tak tahu mukjizat nyata menyembuhkan orang lumpuh dan lainnya dari Rasulullah Muhammad SAW karena banyak kita terlena dunia dan tidak membaca hadist secara lengkap.

Dan lagi, itulah mengapa Qur’an disebut sebagai mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW & Mukjizat sepanjang masa, karena banyak ayat Qur’an yang baru dapat dibuktikan oleh peralatan modern abad terahir. Mulai dari Astronomi, Geology, Biology, Math, chemistry, Oceanography dan segala bidang.

Banyak orang kafir bertanya: Mengapa mukjizat hanya berupa buku dari orang buta huruf dari tengah padang gurun di zaman jahiliyyah?

Sebuah Mukjizat terbesar berupa sebuah buku yang diturunkan melalui seorang Al-Amin (tak pernah berbohong) yang tak dapat membaca dizaman kuno kepada ummat terakhir yang pintar dan selalu membaca buku di zaman modern dan baru dapat dibuktikan oleh peralatan akhir zaman. Siapa lagi yang mewahyukan jika bukan PENCIPTA ALAM SEMESTA?

Qs. 17 Israa’: 81. Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Sesungguhnya, masih banyak BUKTI ayat pembahasan ini, tapi BUKTI di atas cukuplah bagi orang berfikir. Dan dalam berfikir pun harus menggunakan AKAL. Banyak pendeta / paderi bilang jika iman itu percaya dahulu, tapi Nabi Isa a.s. pun menyuruh agar mengutamakan & mengedepankan AKAL dalam menyembah ALLAH.

Markus 12:30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu dan dengan segenap kekuatanmu.

Matius 22:37 Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu.

Lukas 10:27 Jawab orang itu: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap AKAL budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”

Jadi,,, banyak bukti sudah… ISLAM TERBUKTI BENAR….

Qs.3 Ali Imran:85 Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka SEKALI-KALI TIDAK AKAN DITERIMA daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi

Qs.3 Ali Imran:19 Sesungguhnya agama disisi Allah HANYALAH Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya

Kita jangan malu dengan fitnah mass media yang mengatakan jika Islam identik dengan Terorist karena sudah terbukti jika pelaku WTC 9-11 itu bukan Osama atau Muslim manapun, silahkan layari laman web ini:

==================================

BUKTI TUHAN ITU ADA, silahkan klik disini:

http://www.facebook.com/notes/-islam-terbukti-benar-/158-bagaimana-membuktikan-tuhan-itu-ada-ulangan/141795229183710

==================================

BUKTI TERKUAT SATU-SATUNYA AGAMA BENAR

Lazimnya, pada awalnya, kita beragama cuma ikut orang tua saja. Kita tak renungkan agamanya benar atau salah.

 • Jika kita lahir di timur dari keluarga islam, maka kita islam.
 • Jika kita lahir di barat dari keluarga Kristen, maka kita Kristen.
 • Jika kita lahir di Himalaya dari keluarga budha, maka kita jadi bhisksu.
 • Jika kita lahir di India/Bali dari keluarga hindu, maka kita jadi Hindu

19 Keyakinan, 19 Agama, meski yakin sangat dengan seyakin-yakinnya, maka tetap lah tak bermakna ada 19 Tuhan, tetap Tuhan cuma 1 saja!

1 Tuhan bermakna hanya 1 Agama saja yang benar, bagaimana kita tahu sebuah agama benar???

Jadi, dalam masalah ini kita TIDAK BICARA TENTANG KEYAKINAN, tapi kita paparkan BUKTI KEBENARAN.

Jika Islam Benar, apa buktinya?

Jika Kristen Benar, apa buktinya?

Sekarang, dari mana kita boleh tau sebuah agama terBUKTI benar?

Bukti apa yang dapat digunakan didalamnya?

Kita tak boleh ambil BUKTI dari ucapan seseorang, apakah dia Haji, atau paderi atau pendeta atau biksu! Apa sebab? Karena ia ialah manusia yang TIDAK SEMPURNA.

Kita pun tak dapat mengambil BUKTI dari televisi atau media massa! Mengapa? Karena ia tetap buatan manusia yang TIDAK SEMPURNA.

Kita pun tak dapat mengambil BUKTI dari tingkah laku sekumpulan kecil umat yang bersangkutan! Mengapa? Karena ia tetap manusia yang TIDAK SEMPURNA.

Misal: Di Malaysia & Indonesia semua orang miskin ialah banyang yang beragama Islam, tapi tak berarti Islam itu tak baik, sebab di Philipin yang miskin itu Katholik!

Di Malaysia & Indonesia banyak pesalah / penjahat yang duduk di lokap / penjara ialah Islam, tapi tak bermakna Islam itu jelek sebab di Mexico yang menjadi penghuni lokap / penjara ialah Katholik!

LALU BUKTI TERKUAT APA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MEMBUKTIKAN SEBUAH AGAMA BENAR?

BUKTI itu haruslah berasal daripada KATA TUHAN, atau FIRMAN TUHAN! Bagaimana kita dapat mendengar FIRMAN TUHAN??? Tentu saja dari KITAB SUCI agama tersebut. Jika benar Kitab Suci itu berasal dari Tuhan, maka HARUS tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun!!!

Sebuah Kitab yang mengaku dari ALLAH, harus berani dihadapkan dengan segala macam masalah, segala segi, segala sisi, dari sudut manapun & harus sepanjang zaman.

Dari segi Sastra, matematika, astronomi, sains, tata negara, muamalat, ekonomi, Kode-kode angka, jumlah surah, jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf, segala ilmu, segala abad, sejak penciptaan alam semesta, masa lalu, masa kini, masa depan, sehingga masa kiamat & kehidupan setelah kiamat sekalipun

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. QS. 4 An-Nisaa’:82

Dan zaman ini ialah zaman ilmu pengetahuan, apakah Qur’an atau alkitab Kristen dapat mengikuti perkembangan zaman???

Mari kita sama buktikan 2 hal saja:

 1. Bukti nyata Qur’an ialah mukjizat terbesar & sepanjang masa
 2. Bukti nyata alkitab Kristen banyak terdapat kesalahan tentang ajaran & ayatnya

Sekarang, mari kita lihat sedikit contoh kesalahan alkitab Kristen… Maaf, kami tidak menjelekkan, tapi memBUKTIkan:

Ayub 26:11 Tiang-tiang langit bergoyang-goyang; tercengang-cengang oleh hardik-NYA.

Mazmur 75:4 Bumi hancur & semua penduduknya; tapi AKU-lah yang akan mengokohkan tiang-tiangnya.

Boleh kita pertanyakan, mungkinkah Allah salah berfirman? Apakah Tuhan tidak MAHA TAHU? Apakah Tuhan Tak tahu jika langit tidak memiliki tiang? Darimana kesalahan 2 ayat diatas? Masih sucikan Kitab Kristen? Bagaimana dengan ajaran lain?

INGAT !!! Kesalahan seperti ini tak cuma 100 atau 200 kesalahan, tapi sangat banyak sekali sehingga jumlahnya melebihi 1000 kesalahan.

Sekarang mari kita lihat apa yang Qur’an tulis tentang TIANG LANGIT …. 😉

Allah-lah yang meninggikan langit TANPA TIANG yang kamu lihat…

DIA menciptakan langit TANPA TIANG yang kamu melihatnya…

1 pertanyaan saja.

Betul atau Salah kitab Kristen dalam hal ini???

Jika ada 1 titik kesalahan kecil saja, maka boleh kita anggap bahwa kitab itu sudah tidak suci lagi.

Semoga ini menjadi renungan bagi semua terutama bagi mereka yang murtad hanya karena dunia.

Tidak dipertanyakan lagi, adalah salah satu kejaiban Al Qur’an bahwa fakta ilmiah ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan, telah dinyatakan dalam Al Qur’an.

Maha Suci Allah dengan segala kekuasaan-Nya. Sungguh, apa-apa yang ditetapkan Allah, ada manfaat yang bisa diambil. Segala puja & puji bagi ALLAH,,, Qur’an Mukjizat Sepanjang Masa!

Siapa yg mencari agama selain Islam, maka tiada akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi (QS.3 Ali ‘Imran:85)

Tidak beriman seorang muslim sampai dia menyayangi muslim lain seperti dirinya sendiri. Dan salah satu wujud sayang itu ialah amar ma’ruf nahi munkar. Kemunkaran yang meraja lela saat ini ialah “Kemurtadan”. Mari kita sayangi mereka

Mukjizat Qur’an mencakup dari yang sangat sederhana, sampai yang penuh dengan kerumitan dari segala bidang matematika, astronomi, biologi, geografi, sastra, oceanografi dan segalanya. Karena Qur’an diturunkan kepada semua manusia sepanjang zaman. Bahasanya mencakup dari yang sangat sederhana, sampai pada tingkat tertinggi dari ilmu bahasa & kesusasteraan yang baik.

Dengan demikian pesan yang dibawa bisa dicapai oleh setiap orang tanpa melihat tingkat pendidikannya. Sama halnya dengan mukjizat Qur’an, fenonema yang sungguh teramat sangat luar biasa ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu: BUKTI SEDERHANA dan BUKTI RUMIT

Bagi orang awam saja, keindahan bahasa & hikmah serta nasihat jiwa didalamnya sudah mampu membuktikan kemuliaan Qur’an bagi orang yang mau jujur menggunakan hati kecilnya. Diceritakan dalam sebuah kisah jika Abu Jahal pun menangis mendengar Rasulullah Muhammad SAW membaca Qur’an, namun sayang, Abu Jahal tidak mau mengakui Mukjizat Qur’an yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW.

Penyembahan kepada Yesus sama sekali tidak ada dasar BUKTI dari alkitab Kristen, karena tak da 1 ayat pun dari Yesus masalah perintah untuk menyembah dirinya. Tapi malah banyak ayat dari alkitab Kristen yang menyuruh menyembah HANYA PADA ALLAH SAJA.

Yesus dalam alkitab Kristen pun bersyahadat, ini ayatnya:

Yohanes 17:3 “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR, & mengenal YESUS KRISTUS YANG TELAH ENGKAU UTUS”.

Yang ditulis huruf besar, dalam bahasa arabnya ialah:

Laa ilaaha ilallah, Isa Rasulullah…!!!

Tidak ada TUhan selain ALLAH…!!!

Isa UTUSAN Allah…!!!

Ini sama dengan syahadat umat islam:

Tidak ada Tuhan selain ALLAH

Muhammad Rasulullah…

Ini pun bisa dibuktikan jika Yesus tak menyuruh orang untuk menyembah dirinya, tapi malah Yesus menyuruh menyembah hanya kepada ALLAH saja:

Matius 4:10 & Lukas 4:8 Kata Yesus padanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, & hanya pada Dia saja kau berbakti!”

Jelas Yesus tak bilang: Engkau harus sembah Aku/Trinitas!

Itulah mengapa semua Nabi itu Islam, karena baik dalam Qur’an maupun Alkitab Kristen sekali tertulis jika tugas utama para Nabi ialah menyeru pada MENYEMBAH PADA 1 ALLAH SAJA.

Yesus pun berkata jika TUGAS UTAMANYA atau HUKUM TERUTAMA ialah MENYEMBAH 1 ALLAH SAJA:

Markus 12:29 Jawab Yesus:“Hukum terutama ialah: Dengar, hai orang israel,tuhan Allah kita,Tuhan itu esa.

Yesus bilang: “Tuhan Allah kita.” Artinya = Tuhanmu & Tuhanku!

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa A.S dalam Qur’an:

Qs.3 Ali Imran:51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.

Yesus tak bilang: Tuhanmu itu Aku! Tuhan itu Trinitas!

Sabda Yesus sama dengan sabda Nabi Musa dalam Ulangan 6:4= Dengarlah, hai orang Israil: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa!

Dalam Qur’an, di akherat Nabi Isa A.S. akan ditanya ALLAH apakah Nabi Isa A.S. menyuruh umat manusia untuk menyembah dirinya (Nabi Isa A.S.) dan ibunya. Dan Nabi Isa A.S. berkata jika dia cuma menyuruh menyembah pada ALLAH saja, Tuhan-nya Nabi Isa A.S..

Qs.3 Maa’idah:116. Dan ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib”.

 1. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Yesaya 45:6 Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai ter-benamnya, jika tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah TUHAN & tidak ada yang lain.

Yesaya 43:10 “…jika Aku tetap Dia.Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, & sesudah Aku tidak akan ada lagi.”,

Masih banyak lagi ayat baik dalam Qur’an, Perjanjian Lama & Perjanjian Baru yang berbicara masalah MENYEMBAH HANYA KEPADA ALLAH SAJA.

1x lagi, tak ada 1 ayat pun dalam alkitab Kristen ayat tentang Yesus berkata: akulah Tuhanmu, jangan sembah ALLAH, tapi sembahlah aku saja!

Malah yang banyak boleh didapati ialah perintah Yesus agar menyembah cuma kepada ALLAH saja.

Satu dari ajaran utama Kristen iaitu jika manusia terlahir sudah membawa dosa warisan dari Nabi Adam karena makan buah terlarang. Dan kata paderi/pendeta, dosa warisan ini tak boleh hilang kecuali dengan meng-akui Yesus sebagai Tuhan yang menanggung dosa seluruh manusia dengan cara mati di tiang salib.

Ajaran ini pun tak betul pasal dalam alkitab pun banyak terdapat ayat masalah dosa itu kena ditanggung sendiri, baik dalam perjanjian lama & baru tak dapat ditanggung orang lain… ini ayatnya:

Yehezkiel 18:20 Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya & ayah tidak turut me-nanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, & kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya …

Ayat ini & puluhan ayat lainnya jelas2 menolak dosa waris!

Matius 19:14 Tapi Yesus berkata: “Biarkan anak2 itu, jangan halangi mereka datang padaku;sebab orang2 yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Sorga.”

Saat itu belum ada lagi penebusan dosa lewat tiang salib karena Yesus belum disalib. Yesus saja bilang anak kecil itu suci dari dosa & boleh masuk surga! Muslim sejalan dengan Yesus jika anak terlahir SUCI TANPA DOSA !!! Mengapa Kristen susah2 ingin bawa dosa waris?!?

Lagipule Yesus di Matius 6:12 & Lukas 11:4 jelas berkata jika minta ampun dosa itu langsung kepada Allah, muslim pun meminta ampun langsung kepada ALLAH, bukan dosa ditebus dia orang / orang lain.

Yesus tak pernah suruh orang berdoa minta ampun padanya. Jika dosa waris tak ada & minta ampun itu harus langsung pada Allah,maka penebusan dosa di tiang salib pasti bohong!

Sebetulnya masih banyak lagi ayat masalah dosa ini dalam perjanjian lama maupun baru, tapi 3 ayat contoh itu dirasa sudah cukup.

Saya ada bible, mulai dari 1811 (bukan 1911), 1928, 1962, 1971, 1979, 1985, 1990, 2006. Semua tak sama, ada banyak sekali perubahan sebanyak 100 ayat lebih yang dirubah.

Saya bagi sedikit contoh saja dalam imamat 11:7, disana sebetulnya tertulis jelas jika segala jenis babi itu HARAM, tapi ayat ini telah dirobah dari masa ke masa.

1928 babi haram

1962 babi haram

1971 babi haram

1979 babi HUTAN haram??????

1985 babi haram

1990 babi haram

2006 babi HUTAN haram??????

Babi & babi hutan jelas lain…

Jika babi haram maka semua jenis babi haram…

tapi jika babi hutan haram, maka babi ternak, babi desa, babi kota tak haram… boleh dimakan…

Itulah mengapa umat Kristen tetap makan babi karena mereka fikir yang haram itu babi hutan, sedang babi ternak, babi kota, babi desa tak haram.

Dalam islam tetap babi haram dan Yesus pun dalam perjanjian baru membunuh 2000 babi.

Ada yang bilang babi tak haram karena Yesus menghapus hukum taurat, itu pendapat tak betul karena Yesus sendiri berkata jika hukum taurat tidak akan pernah dihapus setitik kecil pun.

Lukas 16:17 & Matius 5:17-18 “Jangan kamu menyangka jika Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Sebab Aku berkata padamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit & bumi ini, satu iota / satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semua terjadi.”

Jadi, hukum haramnya babi, haramnya alkohol, dan lainnya tetap tidak dihapus oleh kedatangan Yesus, malah Yesus lah yang menggenapi / melengkapi hukum2 taurat yang telah hilang.

Semoga ini menjadi penguat iman sekitar kita.

Sikit kesalahan lain yang mudah dilihat…

Yosua 19:2 Sebagai milik warisan mereka menerima: Bersyeba, Syeba, Molada,

3 Hazar-Sual, Bala, Ezem,

4 Eltolad, Betul, Horma,

5 Ziklag, Bet-Hamarkabot, Hazar-Susa,

6 Bet-Lebaot dan Saruhen: tiga belas kota dengan desa-desanya.

Silahkan saudara meminta anak kecil berumur 5 Tahun untuk menghitung ada berapa kota dari ayat 2 sampai ayat 6? Anak kecil tersebut pasti mengatakan ada empat belas (14) kota. Tapi mengapa pada akhir ayat 6 hanya ditulis tiga belas (13) kota saja?

Apakah kesalahan hitung anak kecil ini berasal dari Allah? Mungkinkah Anak kecil lebih pintar daripada Allah? Jawaban yang betul adalah ayat ini tidak berasal dari Allah! Yang jelas alkitab Kristen sudah tidak bersih / tidak suci lagi dari kesalahan.

Apa mungkin Tuhan yang mewahyukan Alkitab Kristen tidak dapat berhitung sehingga angka 14?

Lalu, Bagaimana dengan kesalahan yang lebih mudah berikut?

Yosua 19:7 En-Rimon, Eter, dan Asan: empat kota dengan desa-desanya

Silahkan panggil anak kecil berumur 3-4 tahun, dan coba minta agar dia hitung jumlah kota pada ayat diatas. Pasti jumlahnya ada tiga (3) kota, tapi mengapa pada ayat yang sama malah ditulis empat (4) kota?

En-Rimon itu 1 kota, bukan 2 kota! Contohnya dapat saudara lihat dalam ayat 2 sampai ayat 6 diatas.

Macam ini ayat dari ALLAH dalam Alkitab Kristen? Tak boleh menghitung hingga angka 4?

Kesalahan hitung ini baru 2 saja contohnya, dalam Alkitab Kristen yang sebenar jumlahnya sebanyak ratusan kesalahan hitung. Saya boleh bagi bukti sekarang.

Contoh ayat pornografi dalam alkitab Kristen:

YEHEZKIEL 23:

1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:

2 “Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.

3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal (ber-zinah) pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.

4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.

5 Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang,

6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.

7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya.

8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya.

9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi.

10 Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya.

11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih birahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya.

12 Ia birahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasan kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng.

13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.

14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,

15 pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.

16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia birahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim.

17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka.

18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya.

19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir.

20 Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.

21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu…

Kena diingat jika ayat porno macam ni tak cuma 100 atau 200 ayat, tapi jumlahnya sebanyak 350 ayat

Ayat Ayat Kekerasan dlm Kristen:

———

“Hai pedang, bangkitlah terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang paling karib kepada-Ku!”, demikianlah firman TUHAN semesta alam. “Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai! Aku akan mengenakan tangan-Ku terhadap yang lemah. (Zakariya 13:7)

tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. (Ulangan 13:9)

TUHAN telah membuka tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata geram-Nya… (Yeremia 50:25)

Marilah mendatanginya dari segala jurusan, bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun dan tumpaslah itu, janganlah ada tinggalkan sisanya. (Yeremia 50:26)

Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai! Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba, saat penghukuman atas mereka! (Yeremia 50:27)

Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah!bBerkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! Balaslah dia setimpal dengan perbuatannya, lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Sebab ia bertindak kurang ajar terhadap TUHAN, terhadap Yang Mahakudus (Yeremia 50:29)

Yesus pernah berkata kepada orang-orang: “Jangan kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang Bukan untuk membawa Damai, melainkan Pedang. (Matius 10:34)

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau

pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap TUHAN.” (Yeremia 28:16)

Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murka-Ku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. (Yesaya 10:6)

“Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. (Matius 18:6)

Lukas 12: 52 – 53

 1. Untuk dari sekarang akan ada lima dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan tiga.
 2. Sang ayah harus dibagi terhadap anak, dan anak terhadap ayah, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibu, ibu di hukum terhadap putrinya dalam hukum, dan putri di hukum terhadap ibu mertuanya.

Matius 10: 35.

 1. Sebab Aku datang untuk menetapkan seorang laki-laki yang bertentangan dari ayahnya, dan anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibunya dihukum.

Lukas 14:26

 1. Jika ada orang yang datang kepadaku, dan kebencian tidak ayahnya, dan ibunya, dan istri, dan anak-anak, dan saudara-saudara, dan sister, ya, dan kehidupan sendiri juga, ia tidak dapat menjadi murid saya.

Lukas 12: 49-51

 1. Aku datang untuk mengirim api di bumi, dan apakah jadinya saya, jika itu sudah menyala?
 2. Tapi aku punya baptisan yang harus dibaptis, dan bagaimana susahnya aku sampai itu tercapai
 3. Kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di bumi? Aku berkata kepadamu, tidak…

Lukas 19:27

 1. Tetapi musuh-musuhku itu, yang tidak akan bahwa aku harus memerintah atas mereka, bawa kemari, dan bunuh mereka di depanku.

Josua 6:21

 1. Dan mereka benar-benar menghancurkan semua yang ada di kota, laki-laki maupun perempuan, muda dan tua, dan lembu, dan domba, dan keledai, dengan tepi pedang..

Ulangan 20 : 12 – 16:

 1. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya;
 2. dan setelah Tuhanmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.
 3. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu, boleh kau pergunakan.
 4. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini.
 5. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhanmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apa pun yang bernafas.

Levitucus 24:16

 1. Dan ia menghujat nama TUHAN, ia harus dihukum untuk kematian, dan semua jemaat harus me-RAJAM dia sebagai asing, karena ia yang lahir di tanah, ketika ia menghujat nama Tuhan, harus dihukum mati.

I Samuel 15 : 2 – 3:

 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam : Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalangi mereka, ketika orang Israel pergidari Mesir.
 2. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.

Bilangan 31: 17 – 18

 1. Maka sekarang bunuh setiap laki-laki di antara anak kecil, dan bunuh setiap wanita yang dikenal yg telah bersetubuh dengan dia.
 2. Tetapi semua anak-anak perempuan, yang belum diketahui manusia dengan berbaring dengan dia, tetap hidup untuk dirimu.

(Matang yang perempuan untuk menguji wanita yang masih perawan atau tidak, jika wanita yang perawan, wanita yang disimpan dari perang itu)

===

 • Siapa yang membunuh 800.000 muslim yg sudah menyerah di palestina hanya 3 (tiga) hari perang salib?
 • Siapa yang membunuh 1.500.000 muslim yg sudah menyerah di spanyol pada inkuisisi oleh Ratu Issabella III?
 • Siapa yang membunuh ribuan orang asli di Amerika Utara dan Australia dalam rangka untuk menduduki tanah mereka dan sifat?
 • Siapa yang membunuh jutaan warga Amerika Selatan?
 • Siapa yang membunuh jutaan manusia dalam Perang Dunia I?
 • Siapa yang membunuh 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II?
 • Siapa yang membunuh 2 juta orang Polandia dalam Perang Dunia II?
 • Siapa yang membunuh 6 juta Cina selama invasi Cina?
 • Siapa yang membunuh 2 juta Kamboja selama perang sipil?
 • Siapa yang membunuh lebih dari 2 juta warga Filipina selama invasi Filipina?
 • Siapa yang membunuh lebih dari setengah juta orang Tibet selama 6 terakhir dekade?
 • Siapa yang membunuh lebih dari 2 juta Vietnam selama Perang Vietnam?
 • Siapa yang menjatuhkan bom kimia dan biologis di Vietnam?
 • Siapa yang menjatuhkan bom nuklir di Jepang dan menewaskan ribuan orang di Hiroshima dan Nagasaki?
 • Siapa yang membuat lebih dari 9,5 juta manusia diungsikan di Afrika?
 • Siapa yang membunuh dan menyita tanah dari petani Putih Zimbabwe?
 • Siapa yang menciptakan bom nuklir, biologi dan kimia pertamakali?
 • Siapa yang menjual bom paling canggih dan mesin pembunuh terbaik dunia?
 • Siapa yang membunuh ratusan orang kulit hitam di Amerika dan tidak mempertimbangkan / menganggap mereka sebagai species manusia sampai 1960-an.
 • Siapa orang supremasi?
 • Siapa yang tidak menganggap perempuan sebagai manusia sampai tahun 1940-an?

Karena terlalu panjang, maka saya sengaja tidak menanyakan soal pembunuhan jutaan umat Islam di Bosnia, Kossovo, Chechnya, Kashmir, Palestina, Federasi Rusia, Irak, Afghanistan, Cina, India, dll.

Bisakah Anda membuktikan bahwa sebagian besar bencana di atas dan bencana ras manusia tidak disebabkan oleh orang yang mengaku menjadi orang Kristen?

dan bagaimana christian tersebar di dunia, yang disebarkan dengan cara penjajahan oleh inggris, spanyol, portugal, dll dengan motto: “Gold, Glory, Gospel, ke seluruh dunia!”

Lalu Bagaimana dengan ratusan kesalahan ayat yang tak sesuai dengan BUKTI penemuan ilmu & Teknologi?

 • Bagaimana dengan Ratusan ayat porno?
 • Bagaimana dengan Ratusan ayat kekerasan?
 • Bagaimana dengan puluhan ayat mustahil?
 • Bagaimana dengan puluhan ramalan yang keliru?
 • Bagaimana dengan 600 lebih pertentangan ayat?
 • Bagaimana dengan puluhan ayat yang hina para Nabi?
 • Bagaimana dengan ratusan bukti Yesus bukan Tuhan?

Masih lagi ajaran-ajaran yang bertentangan? Terutama ajaran pasal menyembah 1 Allah saja.

Jika memang sebuah Kitab “Suci” itu berasal dari ALLAH yang sebenar, maka ia tak boleh ada 1 kesalahan sekecil apapun kesalahan itu. Kitab itu harus 100% benar dari segala sisi.

Bila ada 1 BUKTI kesalahan saja, maka ia boleh tak lah suci lagi. Lebih lagi jika kesalahan itu sebanyak angka lebih dari 1000 kesalahan.

Sudah jelas kebenaran di depan mata, mana yang ingin anda pilih? Islam atau Kristen?

Sering kita jumpa paderi / pendeta yang diam tak bisa menjawab masalah lalu dia cakap: YANG PENTING SAYA PERCAYA, IMAN ITU TAK BOLEH DIPAKSA PASAL DATANG DARI HATI YANG PALING DALAM…!!!

Untuk itulah kita bilang sejak semula bila kita tak bilang soal KEYAKINAN, tapi kita disini ingin paparkan BUKTI NYATA YANG PALING KUAT DARI KITAB MASING-MASING.

Sebab 100 Keyakinan tak berarti ada 100 Tuhan !!

100 Agama tak berarti 100 Tuhan !!

Tuhan itu tetap 1…

Bila Tuhan itu 1, maka agama dari Tuhan pun cume 1…

Bila agama dari Tuhan cume 1, bererti agama lain salah..

Bukti terkuat ialah dari KATA Tuhan / Firman Tuhan…

Bila terdapat kesalahan sedikit apapun, maka KITAB itu sudah bukan berasal daripada TUHAN! Kesalahan yang ada dalam Kitab itu bukanlah berasal daripada Tuhan, pasal tak mungkin Tuhan berbuat silap / salah. Kesalahan itu berasal daripada manusia dan itu maknanya kitab itu sudah salah & tidak suci lagi.

Bila sebuah kitab sudah tidak suci lagi, maka seluruh kitab itu harus diragukan kebenarannya. Apalagi boleh kita jumpai RIBUAN KESALAHAN DIDALAMNYA !!!

Sekarang mari kita lihat pada BUKTI TERKUAT yaitu Kitab daripada agama masing-masing! Mari buktikan bila Qur’an ialah Benar sementara kitab lain sudah tidak suci lagi.

Banyak dalam Qur’an disebut Taurot & Injil yang kena kita imani, tapi Taurot & Injil itu sudah tak suci lagi, maknanya, ayat yang betul itu ada, tapi yang salah pun banyak sangat, jumlahnya sebanyak RIBUAN KESALAHAN.

Dan, banyak pula ajaran dalam alkitab Kristen yang tak diketahui, disembunyikan, tak dilaksanakan, diingkari & bahkan diejek pula oleh ummat Kristen sendiri.

Dan dalam posting hari hari lalu, kita sudah bahas banyak bukti kebenaran Quran & kesalahan Alkitab chistian.

Dalam posting kemarin, telah terbukti dari kitab Kristen sendiri jika:

 1. Yesus Menyuruh menyembah cuma pada ALLAH saja

—-> Gereja ajarkan “Tuhan” bapak, “Tuhan” anak & “Tuhan” roh

 1. Yesus Tidak pernah menyuruh orang menyembah dirinya

—-> Gereja ajarkan menyembah Yesus

 1. Yesus mengajarkan Syahadat

—-> Gereja ajarkan baptis “Tuhan” bapak, “Tuhan” anak & “Tuhan” roh

 1. Yesus mengajarkan shalat dengan sujud setiap hari

—-> Gereja ajarkan 1 minggu 1x tanpa sujud

 1. Yesus mengajarkan hadap kiblat

—-> Gereja ajarkan menyanyi nyanyi

 1. Yesus mengajarkan berwudhu dahulu sebelum shalat

—-> Gereja menghapus wudhu, padahal ayatnya jelas

 1. Yesus mengajarkan buka alas kaki/alas kaki jika masuk rumah ibadah

—-> Gereja ajarkan guna alas kaki masuk gereja

 1. Yesus mengajarkan sunat

—-> Gereja kata sunat cuma adat, padahal perintah & ancaman jelas

 1. Yesus mengajarkan berdoa pada ALLAH

—-> Gereja ajarkan berdoa pada Yesus, Maria, Malaikat, Santo

 1. Yesus mengajarkan menuruti hukum Taurat

—-> Gereja ajarkan Taurat tak penting

 1. Yesus melarang menghapus hukum Taurat setitik kecilpun

—-> Gereja ajarkan Taurat dihapus

 1. Yesus mengharamkan semua jenis babi

—-> Gereja ajarkan makan babi

 1. Yesus mengajarkan Shalat Tahajjud

—-> Gereja siang hari saja tak pernah, apalagi 1/3 malam terakhir

 1. Yesus mengajarkan minta ampun cuma pada ALLAH

—-> Gereja ajarkan minta ampun pada pastur / pendeta

 1. Yesus tak pernah ajarkan minta ampun melalui tiang salibnya

—-> Gereja ajarkan dosa diampuni cuma dengan penyaliban

 1. Yesus mengajarkan dosa waris itu tak betul

—-> Gereja ajarkan dosa Nabi Adam diwariskan semua orang

 1. Yesus mengajarkan jika TUHAN itu cuma 1, yaitu ALLAH

—-> Gereja ajarkan Tuhan ada 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kenapa tidak 2 tapi 1, 1 tapi 2?

 1. Yesus mengajarkan jika dia cuma utusan ALLAH

—-> Gereja ajarkan Yesus, Utusan ALLAH, menjadi ALLAH

 1. Yesus mengajarkan jika dia ialah Nabi bagi bani Israel saja

—-> Gereja ajarkan Yesus untuk seluruh dunia

 1. Yesus & para Nabi terdahulu mengajarkan pelihara janggut

—-> Gereja menghilangkan ajaran pelihara janggut

 1. Yesus mengajarkan shalat berjamaah
 2. Yesus mengajarkan berdzikir & berdoa setelah sujud

—-> Gereja tak tau apa lagi yang diajarkan…

 1. Yesus & para Nabi terdahulu melarang minum alcohol

—-> Gereja jadikan Alcohol itu wajib dalam ibadah perjamuan kudus???

 1. Yesus melarang guna patung & gambar dalam beribadah

—-> Gereja ajarkan sujud didepan patung & berdoa hadap gambar Yesus

 1. Yesus ajarkan menyembah ALLAH dalam roh tanpa wujud

—-> Gereja ajarkan sembah selain ALLAH dalam wujud patung/gambar

 1. Nabi Isa ajarkan yang tahu kiamat cuma Allah saja

—-> Gereja ajarkan Yesus tahu kapan kiamat sebab Yesus Tuhan

 1. Yesus ajarkan Shalawat

—-> Gereja tidak

 1. Kitab Bibel “Injil yg kini telah tercampur” mengajarkan doa dengan menengadahkan kedua tangan ke atas

—-> Gereja mengajarkan berdoa dengan merapatkan dua tangan + nyanyi-nyanyi

 1. Yesus ajarkan puasa sampai lapar…

—-> Gereja ajarkan puasa tidak sampai lapar

 1. Dan banyak hal lainnya…. termasuk yang belum diposting… ^_^

Dan berbahagialah kita sebagai muslim karena kita lah yang mengamalkan semua itu, Qur’an telah memurnikan ajaran-ajaran yang telah hilang & tak dilaksanakan oleh ummat terdahulu yang ingkar pada kitabnya sendiri.

Untok posting hari lalu, silahkan click di link ini:

http://www.facebook.com/album.php?aid=147602&id=298400792751

Jadi,,, ada baiknya semua umat Kristen meninggalkan ajaran gereja yang bertentangan dengan ajaran Nabi Isa a.s..

Yohanes 14:15. “Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku.

=================================

Page group ini, Insya ALLAH tak akan meminta UPAH berupa Zakat, Infaq, Shodaqoh, Jariyah, Bisnes, atau UPAH lainnya.

Qs. 25 Furqaan:57. Katakanlah: “Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya.

Tak sempurna iman seorang muslim sehingga ia mencintai muslim lain seperti mencintai diri sendiri. Salah satu bentuk cinta ini ialah Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Dan kemunkaran yang banyak terjadi masa ini ialah banyak orang disekitar kita berkata “Semua agama itu baik”, “Semua agama itu benar”, “Semua agama sama”, “Semua agama masuk surga”, “Semua agama dari TUHAN”.

Betulkah ISLAM yang mulia ini disamakan dengan agama-agama lain???

Kita telah BUKTIKAN cuma Islam saja yang benar.

Silahkan copy paste & yang paling utama ialah menyebarkan & beritahu rakan + saudara lain guna email, picture post, wall post, TAG picture dan semua cara kena diguna untuk menyebarkan PEMBUKTIAN ISLAM IALAH SATU-SATUNYA AGAMA yang BENAR.

Dakwahkanlah meski cuma 1 ayat shaja, mulakan dari saudara & rakan2 sekitar kita. Biar cuma sedikit 1 ayat tapi disampaikan, lagi baik daripada banyak ilmu tapi cuma untuk diri sendiri.

=================================

MENGAPA HARUS SUJUD & MENGHADAP KIBLAT ???

Umat Non-Islam, ada yang menghina Islam.

Padahal, justru mereka umat Non-Islam itu sendiri lah yang mengingkari Kitabnya yang ada ditangan mereka sendiri karena perintah menghadap Kiblat ini telah diperintahkan pula pada Nabi-Nabi sebelum Rasullullah Muhammad SAW baik dalam Perjanjian Lama maupun perjanjian baru.

Bahkan setiap Nabi memiliki Kiblat & tugu batu untuk melakukan Thawaf atau mengelilingi batu tersebut, hanya mereka umat non-Islam saja yang tidak pernah membaca Kitab mereka sehingga secara tidak sadar mereka malah menghina Kitab yang ada ditangan mereka sendiri.

Mengapa mereka tidak pernah membaca kitab mereka? Setidaknya ada 2 alasan:

 1. Bagi umat Katolik, membaca Kitabnya merupakan hal yang tabu karena membaca Alkitab harus dibimbing oleh Pastur & dihindari membaca Alkitab secara sendiri.
 2. Mereka telah merasa aman dan tidak perlu membaca alkitab secara keseluruhan karena doktrin gereja yang menjamin mereka masuk surga asal bermodal percaya & mengakui saja.

Dalam Alkitab mereka sendiri, jelas tertulis bahwa Shalat itu harus menghadap kiblat, ini ayatnya:

Mazmur 5:8 Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah KE ARAH BAIT-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau.

Mazmur 138:2 Aku hendak sujud KE ARAH BAIT-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.

Yehezkiel 44:4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan Bait Suci; aku melihat, sungguh, rumah TUHAN penuh kemuliaan TUHAN, maka aku sujud menyembah.

Daniel 6:10 Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka KE ARAH YERUSALEM; TIGA KALI SEHARI ia berlutut, BERDOA SERTA MEMUJI ALLAHNYA, seperti yang biasa dilakukannya.

Jelas di situ tertulis bahwa:

 1. Beribadah itu dengan Sujud, muka ke tanah, mengapa umat Non Islam tidak pernah sujud?
 2. Beribadah itu dengan menhadap ke Kiblat, mengapa umat Non Islam tidak pernah menghadap Kiblat?
 3. Disamping sujud maka ada pula berlutut, duduk diantara dua sujud, mengapa umat Non Islam tidak berlutut?
 4. Setidaknya dilaksanakan tiga kali sehari, mengapa umat Non Islam tidak setiap hari? Malah hanya satu kali per minggu?
 5. Setelah Shalat (Pray=berdoa) lalu dilanjutkan dengan memuji Allah (berdzikir), Umat mana yang melaksanakan ke lima hal ini? Umat Islam!

Setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing, setiap umat memiliki arah masing-masing kemana dia menghadap. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Qur’an:

QS.2: 148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

QS.2: 142. Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”

Dalam Alkitab Kristen pun jelas tertulis bahwa nabi-nabi terdahulu pun memiliki bait Allah masing masing… banyak sekali ayatnya… lebih dari 100 ayat dan termasuk perjanjian baru pada masa Nabi Isa sekalipun…

Dan Yesus pun tidak pernah menghapus Taurat meski satu titik kecil sekalipun, artinya Hukum Taurat & kitab-kitab para Nabi terdahulu masih tetap berlaku:

Matius 5:17. “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.

5:18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.

5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

Lukas 16:17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal.

Lalu mengapa mereka malah menghina Sujud menghadap Bait Allah? Mengapa mereka menghina Shalat & mengatakan nunggang nungging?

Padahal Yesus pun Shalat dengan bersujud muka ke tanah dan Yesus pun berlutut serta merebahkan diri ke tanah persis bagaimana Muslim melaksanakan Shalat dengan Sujud, berlutut, merebahkan diri ke tanah:

Matius 26:39 Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Markus 14:35 Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat itu lalu dari pada-Nya.

Dari dua ayat diatas maka dapat disimpulkan:

 1. Yesus sujud kepada Allah, sebagaimana orang Islam sujud. Tidak ada tatacara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Kenapa umat non Islam menghina Sujud dengan mengatakan nungging?

Padahal Yesus pun sujud! Bibir mereka memuji Yesus, tapi hatinya jauh dari Yesus:

Matius 15:8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku. 15:9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.”

 1. Yesus menyembah pada Allah, berdoa kepada Allah. Setiap yang berdoa pada Allah berarti bukan Allah & bukan Tuhan, sebagaimana saudara berdoa pada Allah, berarti saudara bukan Allah. Hanya umat Islam-lah yang murni berdoa HANYA pada Allah langsung tanpa melalui perantara Yesus, tanpa perantara Malaikat, tanpa perantara Bunda Maria, tanpa perantara Rasul atau Santo.

Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH engkau berbakti!”

 1. Yesus maju sedikit dari ke dua muridnya sebelum sujud, artinya Yesus menjadi Imam shalat bagi ke dua muridnya. Hal semacam ini pun hanya dilaksanakan oleh umat Islam, dimana imam maju sedikit, 1 shaft didepan para makmum lainnya. Adakah umat agama lain yang melaksanakan hal demikian?
 2. Yesus tidak meminta sesuai kehendak dirinya, tapi sesuai kehendak Allah, artinya Yesus berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah ini artinya Muslim. Banyak sekali ayat dalam alkitab dimana Yesus berserah diri kepada Allah. Kata “Muslim” dalam bahasa arab pun berarti berserah diri pada Allah.

Dalam alkitab Kristen pun jelas menulis bahwa:

Nabi Ibrahim bersujud:

Kejadian 17:3 Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya…..

Nabi Lot bersujud:

Kejadian 19:1 Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah,

Nabi Ezra bersujud:

Ezra 10:1 Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras.

Nabi Yosua bersujud:

Yosua 5:14 Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya: ”Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?

Nabi Daud bersujud:

Mazmur 95:6 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita

Nabi Musa bersujud

Keluaran 34:8 Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah

Nabi Harun bersujud

Bilangan 20:6 Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada mereka.

Nabi Ibrahim bersujud, Nabi Daniel bersujud, Nabi Musa bersujud, Nabi Harun bersujud, Nabi Daud bersujud, Nabi Sulaiman bersujud, Nabi Yosua bersujud, Nabi Yehezkiel & para Nabi lain pun bersujud, bahkan Yesus pun bersujud!!!

Lalu mengapa orang Kristen menghina muslim bersujud dengan hinaan nunggang nungging? Mengapa mereka sendiri tidak pernah sujud? Apa mereka tidak ingin mengikuti jalan para Nabi terdahulu & Nabi Isa sendiri dengan bersujud muka ke tanah? Mengapa mereka menginkari sujud yang dicontohkan para Nabi terdahulu?

Terlebih lagi, Nabi-nabi terdahulu selalu mendirikan tugu yang kemudian akan didekatnya akan didirikan Rumah Allah / Bait Allah / Betel / Baitullah.

Kejadian 31:13 Akulah Allah yang di BETEL itu, di mana engkau mengurapi TUGU, dan di mana engkau bernazar kepada-Ku; maka sekarang, bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.”

Kejadian 28:18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil BATU yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu MENJADI TUGU dan menuang minyak ke atasnya.

Kejadian 28:22 Dan BATU YANG KUDIRIKAN SEBAGAI TUGU ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”

Kejadian 31:45 Kemudian Yakub mengambil SEBUAH BATU DAN DIDIRIKANNYA MENJADI TUGU.

Kejadian 31:51 Selanjutnya kata Laban kepada Yakub: “Inilah TIMBUNAN BATU, DAN INILAH TUGU yang kudirikan antara aku dan engkau–

Kejadian 31:52 TIMBUNAN BATU DAN TUGU inilah menjadi kesaksian, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkaupun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku, dengan berniat jahat.

Kejadian 35:14 Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni TUGU BATU; ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya.

Matius 23:16 Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata: Bersumpah demi Bait Suci, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi emas Bait Suci, sumpah itu mengikat.

Jadi, mengapa mereka menghina ibadah Haji & Thawaf Keliling Ka’bah jika itu semua jelas terdapat dalam kitab mereka sendiri & juga dilakukan serta dicontohkan oleh para nabi terdahulu?

Didalam Islam, menghadap Ka’bah bukanlah merupakan suatu kebaikan, sebagaimana tertulis:

QS.2: 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat ber-haji pun terdapat baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, tapi insya Allah kita bahas di lain waktu..

Qs. 3 Ali Imran:85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi..

Semoga ini bisa menjadi penguat iman & benteng aqidah dari musuh Islam yang selalunya guna cara tak baik dalam menyebarkan agama yang tak benar.

=================================

Jika ada orang yang ingin masuk Islam, maka SEMUA dosa dia yang telah lalu akan diampuni ALLAH..

Qs.8 Anfaal:38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), NISCAYA/PASTI Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah orang-orang dahulu “.

Dan… Siapakah yang ingin masuk Islam?

Qs.2 Baqarah:256. Tidak ada paksaan untuk agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..

Mintalah ampun pada ALLAH, ALLAH Maha Pemaaf, dan hanya ALLAH saja yang boleh mengampuni dosa..

Qs.39 Zumar:53. Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..

Qs.29 ‘Ankabuut:7. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Jika ada ummat Kristen yang lihat ni, maaf, jangan la marah pd sy, tapi marah lah pada alkitab yang ada ditangan anda sendiri.. saya bilang bukan dari hati, tapi selalunya ada BUKTI NYATA dari kitab daripada Kristen & Qur’an..

Tulisan ini dibuat dengan tujuan:

 1. Melindungi ummat muslim dari Missionaries Kristen
 2. Menguatkan Islam & akidah dengan bukti nyata Kitab-kitab yang ada.
 3. Membela diri dari serangan pemikiran missionaries kristen yang cuba menarik umat dengan budaya, fikiran, busana, media massa agar anak Islam menjadi kafir….
 4. Memutuskan hujjah para Pluralism
 5. Kebangkitan dari kebodohan
 6. Dapat juga jika ingin diguna untuk membela diri saat ummat Kristen menyerang kita

Kena diingat bahwa bukan kita yang menyerang mereka, tapi mereka lah yang menyerang kita sejak semula pertama dahulu kala melalui mass media & segala cara..

Mereka lah yang menghina Nabi kita sementara kita tak pernah menghina Nabi Isa a.s. AS, karena Nabi Isa a.s. AS itu tetaplah salah satu dari Nabi Mulia dari Islam yang WAJIB diimani..

Hak kita untuk membela saudara & akidah kita..

Sekali lagi… Islam terbukti benar..

Kristian terbukti mengingkari alkitab di tangan mereka sendiri..

http://islamterbuktibenar.net/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s